Opravy alternátorů a startérů

Děkujeme všem stálým i náhodným zákazníkům za přízeň firmě Automonti s.r.o a sdělujeme, že firma se svými zaměstnanci přešla na firmu AUTO JS s.r.o.. Staráme se o Vás dále se stávajícími mechaniky na nové adrese dle nabídky Webu.

autoelektronika - OPRAVY ALTERNÁTORŮ A STARTÉRŮ​

Nabízíme také opravy alternátorů a startérů. Běžné součástky jsou dnes již neodmyslitelnou součástí každého systému. Pokazí-li se však, mohou představovat závažný problém.

Alternátor, jeho funkce a opravy

Alternátor je základním zdrojem elektrické energie v autě. Je poháněn motorem a zajišťuje napájení všech elektrických součástí auta včetně dobíjení autobaterie.

PDF dokument

Princip funkce startéru

Startér slouží k uvedení motoru do pohybu, k jeho nastartování. Jde o stejnosměrný motor, který vysunutým pastorkem na výstupní hřídeli v době startu roztočí klikový hřídel spalovacího motoru. Tím ho uvede v činnost z klidového stavu.

PDF dokument

Princip funkce alternátoru

Alternátor je zdrojem energie, který přeměňuje rotační mechanickou
(kinetickou) energii na energii elektrickou

PDF dokument